Социјална посветеност

Орион Инженеринг е семејна, но и општествено одговорна компанија и особено се грижи за граѓаните и животната средина на својот град, поради што поддржува многу добротворни и еколошки проекти.

Во 2022 година инсталиравме соларен фотоволтаичен систем од 200 KW за да ги намалиме емисиите на CO2.

Учениците од средното техничко училиште доаѓаат во нашата компанија за пракса и обука за работа на CNC машини и други процеси поврзани со нашата работа.

Добротворен ангажман

Интензивна соработка со Заводот за заштита на здруженијата во Македонија. Ние сме работодавач за хендикепирани лица (20% од нашите вработени).

Get in touch with us today

+ 389 48 419 090

orioncnc@yahoo.com

Privacy Policy

9 + 13 =