Корисни Инфорамции

Кој го води бизнисот?

Фамилијарна компанија на чело со Златко Димески

И Елисавета Башеска

Колку вработени има?

Околу 30 вработени во производство, администрација, квалитет и трговија.

За кои индустрии произведува Орион?

За фармација , прехрамбена индустрија, помошна опрема за во автомобоилска индустрија и слично

Кои материјали мозе да ги обработува Орион?

Сите обработливи материјали метал, инокс,бронза, алуминиум, пластика , месинг со тоа што фокусот е ставен на инокс.

Кои се димензиите на машините за обработка?

Стругање од Ф150х300

Глодање 400х800х400

Дали користите ЕРП систем?

Ние користиме интегриран програмски пакет за оптимално да се справиме со сите деловни процеси. Ова ги нуди сите суштински елементи од купување до продажба, од подготовка за работа до контрола на производството до финансиско сметководство. Интегрираниот систем за известување и информации овозможува компетентни информации за повикувачот во секое време.

Дали користите CAD-CAM софтвери и кои?

Да. Во првиот чекор, секој дел што го произведуваме е креиран како 3D модел на волумен со SolidWorks. Сите последователни процеси на тестирање и производство се засноваат на ова. Со помош на овој 3Д дизајн, секој цртеж од  клиент што е испратен до нас,  исто така повторно се проверува. Увозот на податоци преку IGES / STEP / VDA или DXF е стандарден.Софтвери кои ги користиме : SolidWorks, Surfcam, Esprit, Sygmanest , Iges

Кои опции за мерење постојат?
  • 3D CNC мерна машина
  • Микрометри за надворешно и внатрешно мерење
  • Подвижно клунесто мерило шублер
  • Контролници разни видови
  • Тврдиономер
  • Мерачи на концентричност
  • Апарат за мерење грубост
Дали постои систем за управување на рекламации?

Нивото на квалитет континуирано се оценува и оценува. Процес поддржан од EDP се иницира за секоја поплака, без разлика дали е надворешна од клиенти или добавувачи, или внатрешно за производство. Во него се евидентираат сите причини, мерки и трошоци. Ако имало поплака за работното парче, производството автоматски се известува за тоа за следната производна нарачка. Ова ги минимизира повторувачките грешки. Системот за известување овозможува детални проценки во однос на зачестеноста на грешките, причините за грешките и локациите на грешките

Во кои количини Орион произведува?

Производството се одвива во две смени и е дизајнирано за мали и средни количини. Ова значи дека сериите можат да се движат од 10 парчиња до 5000 парчиња. Типичната големина на нарачката за нас се движи од неколку 100 до околу 3000 парчиња.

Контактирајте со нас денес

+ 389 48 419 090

Заштита на податоци

5 + 1 =