ПРОИЗВОДСТВО

Производство на:

 • алати
 • резервни делови за машини од сите области на индустријата
 • машини по порачка
 • запчаници и ланчаници
 • ракавци, вратила, полувратила
 • елеватори
 • бројки за датумари
 • прохромски огради и монтажа

УСЛУГИ

Од услуги нудиме:

 • Аргонско заварување
 • ЦНЦ обработка на мали и средни серии
 • Гравирање
 • Автогено сечење и заварување (електични, МИГ, МАГ)
 • Обработка со пластична деформација
 • Сервис на пумпи и редуктори и хидраулични клипови
 • браварски работи и услуги