ИСТОРИЈА

Преку годините

^
2022
  • Имплементација на Сончев систем – намалување на CO2
^
2021
  • Систем за сечење со ласерски млаз и машина за виткање CNC
^
2020
  • ISO 45001
^
2018
  • Почеток на првото производство за Bosch аптека – Германија
^
2017
  • Имплементација на стандардите: ISO 9001 и ISO 14001
^
2015
  • CNC машина за сечење воден млаз
^
2015
  • Преселба во поголема производствена зграда
^
2014
  • Почеток на CNC обработка – купување на првата CNC машина
^
1993
  • Основање на Орион Инженеринг

Нашата историја

Низ годините

2022

Воведување на соларен систем за намалување на CO2

2021

Систем за сечење со ласерски зраци и CNC машина за виткање

2020

ISO 45001: 2018

2018

Почеток на првото производство за Bosch Pharmazie - Германија

2017

ISO 9001: 2015 и ISO 14008: 2015

2016

Преместете се во поголема производствена зграда

2015

CNC машина за сечење воден млаз

2015

Почеток на CNC обработка - купување на првата CNC машина

1993

Основање на Orion Inzenering

Контактирајте со нас денес

+ 389 48 419 090

Заштита на податоци

8 + 14 =