ТЕХНОЛОГИЈА

ОБРАБОТКА НА МАТЕРИЈАЛИ СО ГЛОДАЊЕ, СИМНУВАЊЕ НА СТРУГОТИНИ И ЕЛЕКТРОЕРОЗИЈА

  Димензии на 
работен простор x-y-z
Вртежи
врт/мин.
Додатна опрема Машини
ЦНЦ - вертикален центар - ФАНУК 1000х500х500 8000 3+1 оска 1
ЦНЦ - дребонг - ФАНУК Ф250 х600 6000 VOI
глава
1
ЦНЦ ерозимат со
жица-СОДИК
550х350х300   U/V +-80 1
Мануелен  ерозимат со електрода 500х500х500     1
Мануелна глодалка 750х300х350     2
Алатна глодалка 200х500х300     1
Мануелен струг Ф510х3000
(Ф1080Х500)
    1
Мануелен струг Ф300х 2000     3
Рамна брусилка 1000х350х500     1
Брусилка за округло брусење (над./внатр.) Ф295/Ф30х750     1
Алатна брусилка Ф290х750 мм 5200   1
Вертикална рендисалка 200х500х300     1
Радијална дупчалка       1

 

ОБРАБОТКА НА МАТЕРИЈАЛИ СО ЛАДНА ДЕФОРМАЦИЈА

  капацитет парче
ЕКЦЕНТАР ПРЕСА 15 тона 1
ЕКЦЕНТАР ПРЕСА 30 тона 1
ЕКЦЕНТАР ПРЕСА 63 тона 1
ЕКЦЕНТАР ПРЕСА 120 тона 1
ХИДРАУЛИЧНА ПРЕСА 60 тона 1
МАШИНА ЗА РОЛОВАЊЕ 6 х 2000 мм 1
ХИДРАУЛИЧНА НОЖИЦА 7 х 2000 мм 1

 

АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ ЛИМОВИ

  ТИП А ДЕБ.НА ЛИМ ПАРЧЕ
МИГ МАГ ЦО2 450 А   1
МИГ МАГ ЦО2 250 А   1
АПАРАТ ЗА ЕЛ.ЗАВРУВАЊЕ АЦ/ДЦ 324 А   1
АПАРАТ ЗА ЕЛ.ЗАВРУВАЊЕ АЦ/ДЦ 200 А   1
АПАРАТ ЗА ЕЛ.ЗАВРУВАЊЕ ДЦ 180 А   1
АПАРАТ ЗА ЕЛ.ЗАВРУВАЊЕ ДЦ 140 А   1
ЦЕБОРА ТИГ АЦ/ДЦ 250 А   1
СОЛД ВЕЛД ТИГ АЦ/ДЦ 350 А   1
ПЛАЗМА АПАРАТ     20 мм 1
ПУНКТ АПАРАТ     3Х3 мм 1

 

БРИЗГАЊЕ НА ПЛАСТИКА
Дувалка 650 г.
ТЕРМИЧКА  ОБРАБОТКА

  0 C Димензии
Печка за калење 1200 0C 120x200x100
Печка за калење 1200 0C 600x200x100